با توجه به اختلالات احتمالی در مزایدات به دلیل انجام تغییراتی جزئی در عملکرد سایت ، از روز شنبه سوم مهرماه 1395 مزایدات از سر گرفته خواهد شد.

با تشکر از صبر شکیبایی شما

ارسال نظر متوقف شده است.