با توجه به نظرات کاربران و طولانی شدن مزایده ها , از تاریخ 1395/5/10 در صورت پیشنهاد دادن به روی کالا به مزایده گذاشته شده در زیر 15 ثانیه پایانی , تایمر مزایده آن کالا به روی 15 ثانیه ریست خواهد شد.

ارسال نظر متوقف شده است.