به اطلاع میرسانیم با توجه به افت سرعت سایت در مزایده سه شنبه ( 95/5/26 ) , بر آن شدیم هر چه سریع تر با تغییر سرور و تقویت آن از افت سرعت سایت در مزایده ای دیگر جلوگیری نماییم 

به همین دلیل مزایده امشب ( 95/5/27 ) با تاخیر در روز جمعه ( 95/5/29 ) برگزار خواهد شد

همچنین بابت افت سرعت در مزایده روز سه شنبه عذر خواهی مارا بپذیرید 

ارسال نظر متوقف شده است.