از روز شنبه 13 آذر تمامی مزایدات با هدف رضایت هر چه بیشتر شما شرکت کنندگان عزیز طبق شرایط جدیدی برگزار میشه.

 روال مزایدات اینجوری بود که زمان پایان مزایده مشخص می شد و در آخر زمان با هر بار پیشنهاد بر روی 15 ثانیه ریست می شد اما از روز شنبه بر روی 10 ثانیه ریست میشه.

اگر می خواهید بدونید دلیل این تغییر چیه باید بگم که اول از همه این کار باعث میشه مزایداتی که ساعت ها طول میکشه کمتر طولانی بشه . دوم عملکرد وب سایت در بهترین شرایط قرار داره و هر پیشنهاد حتی در شلوغ ترین مزایدات هم حداکثر 1 تا 2 ثانیه طول میکشه تا ثبت بشه پس وب سایت شرایط فنی لازم برای این کاهش زمانی را دارد.

ارسال نظر متوقف شده است.